A Gyapjúszövők Alkotó Köre története

Gyapjúszövők Alkotó Köre

1978-ban Süle Józsefné által szervezett tanfolyam keretében kezdődött el a szövés Sopronban. Bakay Erzsébet textilművész, az Iparművészeti Főiskola docense irányításával és oktatásával folyt a hallgatók képzése. Neves szakemberek, köztük Andrásfalvy Bertalan és soproni művészettörténészek, néprajztudósok tartottak előadásokat, készítették fel a vizsgára a szövőket. A résztvevők "C" kategóriás u.n. Művészeti Oktatói működési engedélyt szereztek.
Hamarosan "B" kategóriás szakkörvezető tanfolyam is indult, 7 fő végezte el Sopronból, a többiek dunántúli pedagógusok voltak.
A Gyapjúszövők Alkotó Körét 1981-ben a Pedagógusok Művelődési Háza hozta létre Tóth Béla igazgatósága idején. Szervezett körülmények között 9 hónapos időkeretben folyt a szövő szakköri munka. Dr. Tillné Schmidt Edit igazgató 1984 - 2014 között minden feltételt biztosított a szövők szakmai fejlődéséhez, színvonalas alkotó tevékenységükhöz, hagyományőrző, értékteremtő munkájukhoz. Bánfi Ákos jelenlegi igazgató is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az alkotók töretlen lelkesedéssel, nagy kedvvel folytathassák a hagyományos motívumok és a modern mintázatú szőttesek készítését. Az első vezetői Mende Zsuzsanna, Horváth Zsuzsanna és Dr. Szomjas Gusztávné voltak. Szőke Ernőné nyugalmazott szakfelügyelő is ekkor kapcsolódott be a szövésbe.
Az 1989-90-es oktatási évtől kezdődően Szőke Ernőné vette át a szakkör vezetését, kezdő és haladó csoportokkal. Fonalat kedvezményes áron a soproni Szőnyeggyártól szereztek be. Az u.n. marokfonal sokféle színárnyalata gazdag mintavariációk megszövését tette lehetővé.
1991-ben a szakkörvezető és tanítványai munkáit kiállításokon mutatták be Sopronban a Pedagógusok Művelődési Házában. A kiállítást rendezte és a megnyitót tartotta Bakay Erzsébet textilművész, aki azóta is szakmai tanácsokkal látta el az alkotó kört.
Kiállítást rendeztek Fertődön, Fertőszentmiklóson, Kapuváron, Mosonmagyaróváron, Győrben háromszor, Budapesten, szintén 3 alkalommal, Békéscsabán, Szekszárdon. Szlovákiában és Ausztriában néhány alkotótársuk mutatkozott be.
1993-ban Győrben a Bartók Béla Megyei Művelődési Központban 19 fő állította ki szőttesét.
1993. november 14-én Sopronban a Szt. Orsolya iskola kollégiumában, a díszteremben rendeztek kiállítást.
1995. május 24-én szintén a Szt. Orsolya iskolában mutatkozott be az alkotó kör gyönyörű munkákkal. Színvonalas műsort adtak az Orsolyita diákok.
A szövő kör tagjai idő közben cserélődtek, de akadtak, akik az 1980-as évek végétől folyamatosan szőttek. A régi szövők kitartóan művelték az évről évre mélyülő szövészeti tevékenységet, és színvonalas munkájukkal példát mutattak a kezdőknek.
Szőke Ernőné népművészet iránti szeretete kisugárzott a szövőkre, és az ő kezdeményezésére egyre többen kedvelték meg a székely festékes szőttes mintákat. Ezt a hagyományt, azóta is folytatják.
- Egyrészt eredetiben másolták a mintákat a Viski Károly 1926-ban kiadott mintakönyve alapján.
- Másrészt az eredeti mintaelemeket dolgozták fel saját tervezéssel, új színvariációval a modern lakáskultúrának és az egyéni ízlésnek megfelelően.
Így szeretnék biztosítani a gyönyörű eredeti paraszti minták fennmaradását.
Az alkotó kör többsége pedagógus, ezért Bakay Erzsébet professzorasszony szervezésében 1994-ben az alapfokú, 1995-ben a középfokú szakkörvezetői tanfolyamot 11 fő végezte el.
Bakay Erzsébet iparművész folyamatosan segítette a szövők fejlődését, több tanfolyamot vezetett az alkotó kör tagja részére:
- szőttesek tervezése,
- keleti szőnyegek szövése,
- gobelinszövő kurzus,
- mozaikszövő tanfolyam,
- nomád szőnyegek szövése.
1997 óta Szőke Ernőné alkotó kör vezető munkáját Roskó Mária helyettesként segítette.
1997. november 3o-án a Pedagógusok Művelődési Háza fennállásának 35. évfordulóját szőtteseik kiállításával ünnepelték meg a szövők.
Az 1998-as év mozgalmas volt. Győrben az "Alkotó Pedagógusok" megyei tárlatán 4 alkotó szerepelt.
A soproni Gárdonyi Géza Általános Iskolában rendezett "Alkotó Pedagógusok" kiállításán 6 fő képviselte az alkotó kört.
1998. szeptember 5-én a Gárdonyi Géza Ált. Iskolában 14 szövő mutatta be legszebb alkotásait. Kovács Gombos Gábor festőművész nyitotta meg a kiállítást. Nagy sikert könyvelhettek el, minden látogató elismeréssel nyilatkozott szőtteseikről.
Az Idősek Világnapja városi rendezvényén 4 személy szerepelt 1-1 szőnyeggel.
1999-től Roskó Mária kapott megbízatást az alkotó kör vezetésére, helyettese Bodó Márta lett. Szőke Ernőné továbbra is vállalta a szakmai segítést, tanácsadást.
Az alkotó kör tagjai önképzéssel és továbbképzéssel is fejlesztették szövő ismereteiket, gyakorlatukat. Budapesten 2 alkalommal voltak tanulmányúton a Néprajti Múzeumban és az Iparművészeti Múzeumban.
1999-ben 4 személy jelentkezett Hevesre, a Nemzetközi Szőtteskonferenciára.
2000-ben négyen vettek részt Békéscsabán, az Országos Textiles Konferencián.
2000 májusában 10 fő szerepelt a Hunyadi János Általános Iskolában a Szt. György - napi vásáron.
2000. október 7-21-e között Millenniumi Kiállítást rendeztek a Gárdonyi Géza Általános Iskolában, 22 alkotó szőttesét láthatta a nagyszámú érdeklődő. Baross Éva, a győri Bartók Béla Megyei Központ igazgatója nyitotta meg. Az iskola tanulói színes műsorral köszöntötték a látogatókat. Az alkotó kör tagjai nem győzték fogadni a gratulációkat, mindenki nagy elismeréssel nyilatkozott a szövők színvonalas munkáiról.
2000 októberében az Idősek Világnapján 3 fő mutatkozott be szép szőnyegeivel.
Mintakincsüket ebben az évben is tovább gyarapították, folyamatosan készültek fényképek, mintarajzok, leírások a szőtteseikről. Fénymásolással sokszorosították a mintarajzokat.
2001 áprilisában 9 alkotó vett részt a Hunyadi János Általános Iskola Szt. György-napi rendezvényén.
2001. június 25-27-e között tartották a Mozaikszövő tanfolyamot 18 fővel. Bakay Erzsébet textilművész, egyetemi docens vezette a továbbképzést.
2001. aug. 16-án " Nemzeti értékeink az Európai Unióban " c. ünnepségen mutatták be a "Hímzés, fafaragás, szövés Sopronban" c képeskönyvüket, amely 22 szövő legszebb alkotásait tartalmazta. A könyvbemutatót a Gyermekek Házában kiállítással kötötték egybe, a kiadványban szereplő alkotók munkáiban gyönyörködött a nagyszámú közönség. Szakmai előadást tartott Bakay Erzsébet és V. Szalontay Judit.
2001. okt. 5-6-án az Idősek Világnapján 3 személy (Kovács Istvánné, Palotai Istvánné, Vadász Béláné) szőnyege szerepelt a kiállításon.
2002 márciusában a békéscsabai Országos Kiállításon és Konferencián Roskó Mária és Kovács Istvánné vett részt.
2002. június 27-30-a között Gobelinszövő tanfolyamot vezetett Bakay Erzsébet professzorasszony 17 fő részvételével. Megtekintették a legavatottabb szakmai vezetővel Pérely Zsuzsa textilművész Sopronban látható kiállítását.
2002. aug. 18-20-a között a hevesi Nemzetközi Szőtteskonferencián Roskó Mária, Kovács Istvánné, Butor Józsefné, Nagy Katalin, Varga Istvánné gyarapította szőttes-ismereteit, új motívumokkal, szőttesmintákkal gazdagítva az alkotó köri munkát.
2002 szeptemberében az Idősek Világtalálkozóján 3 fő (Jászai Andrásné, Nagy Lászlóné, Vadász Béláné) szőttese volt látható a kiállításon.
2002. okt. 12- 18-a között rendezték meg a hagyományossá vált kiállításukat a Gárdonyi Géza Általános Iskolában. Vendégkiállító Tóth Béla fafaragó volt. A megnyitót Bakay Erzsébet textilművész, egyetemi docens tartotta. Elismeréssel nyilatkozott a szőttesek minőségéről, az esztétikus elrendezésükről. Az alkotó kör 23 tagja 56 tárgyat állított ki, többségben székely festékes faliszőnyeget, de padlószőnyegek, asztali futók, párnák, tarisznyák is szerepeltek a tárlaton.
A Gyapjúszövők Alkotó Körének tagjai 2003 májusában Budapestre utaztak. Megtekintették a Néprajzi Múzeum és az Iparművészeti Múzeum kiállítását Bakay Erzsébet textilművész vezetésével.
2003 szeptemberétől a Phare-program keretében tartották foglalkozásaikat. Beíratkozott 26 fő: 19 haladó, 7 kezdő. A székely festékes szőttesek szövése a kedvelt, de a nomád mintákkal és a modernebb motívumok szövésével is próbálkoztak az alkotók.
Az Idősek Nemzetközi Találkozóján októberben 3 fő (Kovács Istvánné, Jászai Andrásné, Lózsy Lajosné) állította ki szőttesét.
2004. márc.12-14-én a békéscsabai Országos Textiles Konferencián Kovács Istvánné és Alpek Lajosné vett részt.
2004 májusában Bakay Erzsébet textilművész zsűrizte a kiállítandó szőtteseket. Elismeréssel nyugtázta az alkotó kör színvonalas tevékenységét, és munkáikat kiállításra alkalmasnak ítélte.
2004. máj.13 - 19-e között Eisenstadtban, 2004 máj. 22 - 28-a között Pamhagenben mutatkozott be a Gyapjúszövők Alkotó Köre a Népi Hímzőkkel és a Fafaragókkal együtt. Mindkét helyen nagy sikert arattak szőtteseikkel, a látogatók csodálattal szemlélték a magyar népművészetet reprezentáló munkákat. Szinte minden szövő szerepelt a kiállításokon, 22 fő 56 szőttest mutatott be.
2004. jún. 17-19-én Bakay Erzsébet textilművész, egyetemi docens szakmai vezetésével "Nomád szőnyegek szövése " címmel tanfolyamot szerveztek az alkotóknak. A szövő kör tagjainak a fejlődése folyamatosnak mondható.
2004. okt.8 - 9-én az Idősek Nemzetközi Találkozóján 3 személy (Kovács Istvánné, Nagy Pálné, Palotai Istvánné) szerepelt faliszőnyeggel a kiállításon.
2004.okt. 9 - 22-e között 4. alkalommal rendeztek a kiállítást a Gárdonyi Géza Általános Iskolában. Vendégkiállító Tóth Béla fafaragó volt. A megnyitót Kovács László ig. helyettes, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság vezetője tartotta. A látogatók véleménye szerint az alkotók eddigi legsikeresebb bemutatkozása volt, mivel a szebbnél szebb székely festékes szőtteseik elrendezése rendkívül jól sikerült.
2004. nov. 25 - dec. 21-e között a 100 éves Petőfi Sándor Általános Iskola "tanár-diák alkotók" kiállításán Roskó Mária, Kovács Istvánné, Tóth Mártonné, az iskola volt tanárai, mutatkoztak be szőtteseikkel.
2005 januárjában új tagok iratkoztak be alkotó körbe, így az utánpótlás folyamatos. Mintakincsüket tovább gyarapították, megvásárolták a Nagy szövéskönyvet.
Eisenstadtban 2005. márc. 21 - 29-e között, Pamhagenben ápr. 1 - 10 között 56 szőttest állítottak ki. Mindkét helyen ismételten nagy sikert arattak.
2005.aug 26 - 28-án Hevesen a Nemzetközi Szőtteskonferencián Roskó Mária, Kovács Istvánné, Alpek Lajosné vett részt. Az alkotó kör rendkívüli elismerésben részesült, Kő Pál Munkácsy - és Kossuth-díjas szobrászművész "Szőtteskonferenciáért Emlékérmé"-t vehették át a jelenlévők. Országos szinten elismerték a gyapjúszővők több évtizedes alkotómunkáját és hagyományőrző tevékenységét.
Ebben a naptári évben a szövők később kezdték meg a foglalkozásukat a terem felújítása miatt. Örömmel nyugtázták, hogy 5 új tag jelentkezett, és ismerkedett a gyapjúszövéssel.
Az Idősek Nemzetközi Találkozóján 2005. október 7 - 9-én hárman képviselték alkotó körüket, Kovács Istvánné, Jászai Andrásné, Vadász Béláné állította ki a szőttesét.
Szakmai továbbképzéseken is folyamatosan részt vesznek. 2oo5. nov. 28-án Győrben a zsűrizés szabályairól hallgattak előadást. Többen látogatásokat tettek a megyei népművészeti kiállításon.
2006-ban a Kisalföldi Népművészeti Egyesületbe jelentkezett: Roskó Mária alkotó kör vez., Bodó Márta klubvezető, Alpek Lajosné, Kovács Istvánné
2006.márc. 10 - 12-e között Békéscsabán a X. Országos Szőtteskonferencián Roskó Mária, Kovács Istvánné, Alpek Lajosné vett részt, és gyarapította szakmai tudását.
2006. márc.21-én meglátogatta alkotóköri foglalkozásukat Erdélyiné Horváth Gabriella, a Kisalföldi Népművészeti Egyesület elnöke. Elismeréssel szólt a készülő szőttesek színvonaláról.
2006. május 5 - 12-e között a fertőszéplaki Széchényi Ferenc Művelődési Intézetben állítottak ki, 22 személy 33 szőttesében gyönyörködhettek a látogatók. Május 8-án Roskó Mária, az alkotó kör vezetője tartott szövés bemutatót, és tanította szőni a 1., 3., 6., 8. osztályos tanulókat. A gyermekek rendkívüli érdeklődést tanúsítottak a szövés iránt, és a következő napokban is szorgalmasan szőttek a napközis foglalkozásokon.
2006. Jún22 - 25-e között tartották a tanfolyamot, amelyet Bakay Erzsébet textilművész, egyetemi docens vezetett "A szőttesek tervezése " címmel.
2006. augusztus.19-én négyen részt vettek a Mesterségek Ünnepén Budapesten.
A 2006-2007-es évre 27 fő iratkozott be, négyen az I. évfolyamra, 6-an II. évfolyamra, 17-en a haladó csoportba.
2006. október 7-27-e között 5. alkalommal rendezték a kiállításunkat a Gárdonyi Géza Általános Iskolában. A megnyitót Földes Tamásné főtanácsos tartotta, nagyszámú érdeklődő jelenlétében. Mindenki elismeréssel nyilatkozott az alkotók színvonalas munkáiról. Az iskola tanulóinak és a ruhaipari szakközépiskolásoknak szövésből bemutatót tartott az alkotó kör vezetője.
2006.nov. 26 - dec.5-e között a kópházi Nakovich Mihály Általános Iskolában mutatták be szőtteseiket a szövők. Az ünnepségen szerepeltek a tanulók és a tambura zenekar. Megjelentek rendezvényen a községben vendégeskedő horvátországi pedagógusok is. Az alkotók nagy tetszést arattak színvonalas munkáikkal.
A Kisalföldi Népművészek Egyesülete figyelemmel kísérte az alkotó kör tevékenységét, és méltányolta önzetlen hagyományőrző munkálkodását.
2oo7. január18-19-én továbbképzést szervezett a Pedagógusok Művelődési Háza a szövőknek és a hímzőknek. A megye több településéről is érkeztek hallgatók. Holb Margittextilművész tartott előadást textiltörténet témában és a tervezés alapismereteiről. A Ház a szállásköltség vállalásával és a vendéglátással is hozzájárult a továbbképzés sikeréhez.
2007.március 2-3-án Holb Margit textilművész ismét továbbképzést tartott a Pedagógusok Művelődési Háza és a Kisalföldi Népművészek Egyesülete közös rendezésében. Ismertette és képeken szemléltette a textileken található motívumok, ábrák, elrendezések jelentését, és az évezredeken át tartó folytonosságot. A tervezőmunkában elsajátított alapismereteket tovább bővítették a résztvevők. Minden hallgatónak nagy élményt jelentett a textilművész színvonalas előadása és a gyakorlati tanácsadása.
2007. augusztus 19-én 4 fő vett részt Budapesten a Várban rendezett "Mesterségek Ünnepe" országos népművészeti kiállításon és vásáron.
2007. augusztus 25-én a Kisalföldi Népművészek Egyesülete által szervezett tanulmányúton, a stübingi Osztrák Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 13 személy gazdagította tudását, ismerte meg a szomszéd nép kulturális értékeit.
2007.november 28-án a Pedagógusok Művelődési Háza fennállásának 55. évfordulójára rendezett ünnepségén az alkotó kör szőttesek kiállításával mutatkozott be.
2007.december 1-je és 7-e között a Mediterrano Toscana éttermében rendezett kiállítást az alkotó kör. Dr Domonkos Ottó nyugalmazott múzeumigazgató nyitotta meg a kiállítást. Tizennyolc szövő 30 szőttese látványos elrendezésben váltotta ki a látogatók elismerését. Szövésbemutatót tartott Jászai Andrásné, melyet nagy érdeklődés kísért.
Békéscsabán 2008.március 7 - 9-e között tartott XI. Országos Textiles Konferencián részt vett Roskó Mária, az alkotó kör vezetője, Alpek Lajosné, Magyar Béláné, az alkotó kör tagjai. Az erdélyi festékes szőttesek készítéséről tartott előadásokon sok új ismeretet szereztek, melyet továbbadtak, és alkotó munkájuk során hasznosítani tudtak.
2008.július 25-e és augusztus 8-a között a kapuvári Rábaközi Művelődési Központban mutatkozott be az alkotó kör. A megnyitót Varga Sándor szegedi néprajzkutató tartotta. Elismeréssel szólt a szövők színvonalas munkájáról, értékőrző tevékenységéről. A nagyszámú résztvevők körében is tetszést arattak a székely festékes szőttesek.
A hevesi VI. Nemzetközi Szőtteskonferencián alkotó körből 6 fő vett részt. Rendkívül hasznos volt számunkra ez a rendezvény, szakmai fejlődésünkhöz nagyban hozzájárult, új szőttesmintákkal gazdagodtak. Megismerték Palócföld népművészeti értékeit, csodás népviseletét, élő néphagyományát.
2008.október 11-12-én a Kisalföldi Népművészek Egyesületével együttműködve " A reneszánsz hatása a magyar népművészetre " című konferenciát szervezett a Pedagógusok Művelődési Háza. Országos hírű szakemberek tartottak előadást: Holb Margit iparművész-tanár, Lőrincz Etel iparművész-tanár, Szalontay Judit néprajzkutató, múzeumigazgató. A hallgatóság a soproni és a megyei népi alkotók mellett Budapestről, valamint a Dunántúl több városából érkezett.

2008. november 8-21-e között rendeztek kiállítást az alkotó körök a Gárdonyi Géza Általános Iskolában, melyet Sass László Kulturális -Oktatási- és Sport Bizottság elnöke nyitott meg. Huszonhárom szövő 54 alkotással szerepelt a bemutatkozáson. Továbbra is elsődlegesnek tartottuk a hagyományőrzést, de a székely festékes szőttesek mintái mellett modernebb motívumok is megjelentek, az eredeti színvilágot újabb színskála váltotta fel, a mai lakáskultúrához harmonizálva. Az iskola tánccsoportja műsorral kedveskedett, a tanulók népi játékokat adtak elő, mellyel nagy tetszést arattak a látogatók körében.
A szövők kiállítása, az előző évekhez hasonlóan, ismét elnyerte a nagyszámú érdeklődő tetszését.
2009. márc.17-26-a között újra nagy sikerrel mutatkoztak be alkotó körök a népi díszítőművészekkel együtt az eisenstadt-i Kálváriatemplom Plébániájának Nagytermében. A testvérvárosi kapcsolat keretében rendezett kiállítást Németh Éva közművelődési szakreferens nyitotta meg. Megtisztelte és köszöntötte a résztvevőket Andrea Fraunschiel, Eisenstadt polgármestere. Közreműködött a Sonitus Scarbantiae Kórus Boldizsár Zsuzsanna dirigálásával.
2009.aug.25-én az IAGA. Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Konferenciára érkező tudományos munkatársak hozzátartozói részére kiállítást rendeztek a körök a Kozmutza Flóra Ált. Isk. és Speciális Szakközépiskolában. A világ minden tájáról érkező asszonyok nagy érdeklődéssel és elismeréssel szemlélték a kiállított székely festékes szőtteseket. Szövésbemutatót tartott Alpek Lajosné.
2009.okt.5-e és okt.28-a között meghívást kaptak az alkotók szőtteseik bemutatására a soproni Széchenyi István Városi Könyvtárba az "Országos Nagyi Könyvtári Napok" keretében. A megnyitót nagyszámú érdeklődő jelenlétében Orbánné Kalmár Judit igazgató tartotta. 2009.okt.11-én az "Ügyes kezek" játszóházban az alkotó kör vezetője a gyermekeknek a gyapjúszövés alaplépéseit mutatta be.
2009 december 4 - 22-e között a Gyapjúszövők Alkotó Körei a Népi Díszítőművészekkel együtt kiállítást rendeztek Győrben a VOKE Arany János Művelődési Házban. A megnyitót Dr. Jáki Katalin, a Pedagógusok Szakszervezete megyei titkára tartotta, méltatva magas színvonalú hagyományőrző tevékenységüket. A galériában gyönyörű látvány volt a szakszerűen elrendezett szőttesek sora. A hozzáértő látogatóktól sok dicséretet kaptak a szövők, és a ház vezetősége is csodálattal szemlélte alkotásaikat. A Kisalföld folyóirat képgalériájában hosszú ideig látható volt a szőtteskiállítás.
2010.március 5-7-én Békéscsabán a XII. Országos Textiles Konferencián Roskó Mária és Alpek Lajosné vett részt. A kiállításról készített CD-t bemutatták az alkotókör tagjainak.
2010.november 13-án a Népművészeti Akadémián a Hagyományok Háza rendezésében Budapesten Roskó Mária alkotó kör vez., Alpek Lajosné és Magyar Béláné szövők vettek részt.
2010. november 27-e és december 14-e között nyolcadik alkalommal rendeztek kiállítást az alkotók a soproni Gárdonyi Géza Általános Iskolában. Bősze Balázs költő, a Soproni Kulturális Egyesületek és Baráti Körök Szövetségének elnöke tartotta. Az iskola tanulói Boldizsár Zsuzsanna tanár vezetésével színvonalas, hangulatos zenei műsort adtak. A nagyszámú vendég elismeréssel gyönyörködött az eredeti székely festékes motívumokat megőrző hagyományos szőtteseikben, valamint az újszerű, modern mintákkal tervezett és szőtt alkotásaikban.
2011.május 7-én a Hunyadi János Ev. Általános Iskolában a "Szent György Nap"-i rendezvényen mutatkozott be több alkotó. Szőtteskiállítást rendeztek, és szövésbemutatót tartottak a gyerekeknek és a családtagoknak. Rendkívül nagy volt az érdeklődés, a látogatók csodálatukat, elismerésüket fejezték ki, dicsérték a szövők hagyományőrző tevékenységét.
2011.augusztus 5-8-a között Hevesen és Noszvalyon rendezett VII. Nemzetközi Szőtteskonferencián Roskó Mária, Alpek Lajosné és Magyar Béláné vett részt. Az ott szerzett szakmai ismereteiket továbbadták az alkotó kör tagjainak.
A Gyapjúszövők Klubja vezetését Bodó Márta iskolai elfoglaltsága miatt lemondta. A klub szakmai irányítását 2011. szeptember 6-ától Alpek Lajosné vette át.
2011.október 5-9-e között a Széchenyi István Városi Könyvtár "Az én hobbim" című kiállításon 5 alkotó mutatta be szőtteseit.
2012. március 1-4-e között Obenpullendorfban rendezett "kunst - kontakt - textil 2012" kiállításon és vásáron kiállította szőtteseit, és szövésbemutatót tartott Roskó Mária, Alpek Lajosné, Balázs Istvánné.
2012. június 1-jétől június 8-áig Petőházán, a Közösségi Házban mutatták be szőtteseinket az alkotók Falunap keretében. A megnyitót Tóth Éva újságíró szerkesztő, önkormányzati képviselő tartotta. A látogatók csodálattal és elismeréssel nyilatkoztak munkáikról.
2012. november 1o-e és 30- a között 9. alkalommal rendeztek kiállítás a szövők a soproni Gárdonyi Géza Általános Iskolában. Vendégkiállító Bokán Csilla festőművész volt. A székely festékes szőtteseikhez illő tulipános ládákat és fali díszeket mutatott be. A rendezvényt Sz. Nagy Sándor festőművész, restaurátor nyitotta meg. Nagy sikert arattak a gobelinképek a székely festékesek mellett.
2012. december 6-án a Pannónia Med Hotelben Pedagógusok Művelődési Háza 60. évfordulójának ünnepségén kiállítással emlékeztek a szövők az évfordulóra.
2013. szeptember 21-e és október 10-e között szőtteskiállítással mutatkoztak be az alkotó körök a Pro Kultúra balfi József Attila Művelődési Házában. Huszár László költő, a Ház igazgatója tartott színvonalas megnyitó beszédet. Közreműködtek H. Nagy Cecília versmondó és a tehetséges zenész lányok. A kiállítást több százan tekintették meg, elismerések, dicséretek olvashatók a vendégkönyvükben.
2014. február 4-e és március 14-e között kiállítást rendeztek a szövők a soproni Széchenyi István Városi Könyvtárban. A munkatársak nagyon örültek, hogy a szép szőttesek esztétikai élményt nyújtottak a kölcsönzőknek. A kiállítást Firtl Mátyás országgyűlési képviselő nyitotta meg. A Hermann Alice Óvoda Csiga csoportja színvonalas műsorral kedveskedett, mely a hallgatóság körében nagy sikert aratott. A több száz látogató elragadtatással szemlélte a szövők mesteri munkáit.
2014.március 5-én 5 alkotó tekintette meg a Néprajzi Múzeumban a néprajzi gyűjteményt, Népi Iparművészeti Múzeumban az székely festékese kiállítását.
2014. július 25- 27-e között a Hevesen rendezett Nemzetközi Szőtteskonferencián részt vett Roskó Mária, Alpek Lajosné, Magyar Béláné. Érdekes, magas színvonalú előadásokat hallgattak, megismerték egyes európai országok szőtteseit Sok új, a gyakorlatban megvalósítható szakmai ismerettel gazdagodtak.
2014. augusztus 19-én Budapesten a Mesterségek Ünnepén tapasztalatszerzés céljából látogatást tett az alkotó kör vezetője és a klubvezető. Több információt szereztek, melyet megvalósítanak a foglalkozásokon.
2014. október 4-e és október 24-e között 10. alkalommal rendezték meg az alkotók szőttes kiállításukat a Gárdonyi Géza Általános Iskolában. A magas színvonalú megnyitó beszédet ifj. Sarkady Sándor, a NyME központi Könyvtára és levéltára főigazgatója tartotta. Bánfi Ákos, a Pedagógusok Művelődési Házának igazgatója Reményik-verssel köszöntötte az alkotókat. Az iskola tanulói a hagyományokhoz híven nívós műsorral köszöntötték a jelenlévőket. A kiállított szőttesek ismételten elnyerték a látogatók tetszését.
2015. október10-e és október 27-e között Lövőn mutatták be szőtteseiket az alkotók, a Tökfesztivál nyitó napján. A polgármester köszöntötte a nagyszámú érdeklődőt. A kiállítást Bánfi Ákos, a Pedagógusok Soproni Művelődési Házának igazgatója nyitotta meg. A modern Kulturális Központban különleges színfolt volt a székely festékes szőttesek és gobelin faliképek elhelyezése, mely a látogatók körében nagy elismerést váltott ki. A Vas Népe újságírója terjedelmes cikket írt a kiállításról, dicsérve az alkotók színvonalas hagyományőrző munkáját.
2015. október 29-én a Néprajzi Múzeumban rendezett XVI. Országos Népművészeti Kiállításon Alpek Lajosné bronz oklevelet kapott. Az országos pályázatra beadott szőtteseivel nagy tetszést aratott. A díj átvételére a klubvezetőt elkísérték a szövők, így egyúttal tapasztalatcsere látogatást is szerveztek. A kiállításon az ország legszebb, legnívósabb alkotásait tanulmányozták, ötleteket gyűjtve a következő évek munkáihoz.
2016. szeptember 23-a és október 9-e kötött kiállítást rendeztek a szövők a soproni Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban. A megnyitót Kóczán Péter kulturális igazgató-helyettes tartotta. A Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI tanulói színvonalas műsort mutattak be a nagyszámú érdeklődőnek. A látogatók elismerésüket fejezték ki az alkotók hagyományőrző munkáihoz, és a modernebb, mai lakásokba illő, újszerű szőnyegek, futók, párnák, faliképek tarisznyák készítéséhez. A kiállítók örömmel nyugtázták, hogy városi szinten is bemutathatták 35 éves gyapjúszövő múltjukat.
2016.november 12-én 11. alkalommal rendezett kiállítást a Gyapjúszövők Alkotó Köre és Klubja a Gárdonyi Géza Általános Iskolában. A kiállítást Dr. Oláh László a Pedagógusok Soproni Művelődési Házáért Alapítvány elnöke nyitotta meg. A jelenlévők nagy tapssal fogadták Makkos Ágnes tanár és tanítványai műsorát. A látogatók körében a modern mintázatú szőttesek arattak sikert.
2017. augusztus 4-6-a között rendezett IX. Nemzetközi Szőtteskonferencián a Gyapjúszövők csoportjaiból Alpek Lajosné klubvezetővel öten vettek részt Hevesen. Tizenkét előadást hallgattak a legismertebb szakemberektől, háromféle gyakorlaton próbálhatták ki magukat. Sok új ismerettel, ötlettel tértek haza, melyet hasznosítani tudnak munkájukban.
2017. október 29-étől december 3-áig bemutatta hagyományos és modern szőtteseiket Nagycenken az Alkotóházban. Megnyitotta Magyarné Derszib Eti festőművész. Vidám hangulatot teremtett a Hársfavirág Citerazenekar Horváth Krisztina népzenész tanár szóló éneklésével. Az autentikus székely és modern mintázatú szőttesek elnyerték a látogatók tetszését.
A Gyapjúszövők Alkotó Köre és a Gyapjúszövők Klubja a Pedagógusok Soproni Művelődési Háza szerves egysége. A nyugodt alkotó munkához minden feltétel adott. Jelenleg 16 szövőállvány, 15 szövőkeret áll rendelkezésükre. A Ház mindenkori igazgatója nagy figyelemmel kíséri az alkotómunkát, lehetőséget biztosít, hogy színvonalas szőttesek szülessenek. Folyamatos a pályázatok írása, hogy az anyagi feltételek javuljanak, és zökkenőmentesen tudják fenntartani a Nyugat- Dunántúlon egyedüli alkotó kört. Radicsné Varga Zsuzsanna nyugdíjba vonulásáig gazdasági vezetőként a pénzügyeink tervezésében és a pályázatok elszámolásánál nyújtott nagy segítséget. Jelenleg Bognár Béla nagy szakmai tudással és tapasztalatával támogatja az alkotók sikeres tevékenységét.
Szőke Ernőné, az előző alkotókör vezető nagy gondot fordított az eredeti szőttesminták megőrzésére és felhasználására. A megszőtt mintákról fényképek és leírások, mintarajzok készültek, így továbbra is biztosított a "tiszta forrásból" merítés. Ugyancsak módszertani leírást készített az egyes munkafolyamatok elsajátításáról, hogy az alkotó kör mindenkori vezetői a gazdag tapasztalatok lerögzítése alapján eredményesen munkálkodhassanak.
Szőttesgyűjteményüket minden évben folyamatosan gyarapítják a vezetők, egyéni tervek lerajzolásával, országos kiállításokról hozott motívumok lerajzolásával, fényképek gyűjtésével, motívumok fénymásolásával, sokszorosítással, CD lemezre másolással.
Három csoportban folyik az oktatás, a szövés.
1. évfolyam: A szövés alapismereteit tanulják meg a hallgatók.
2. évfolyam: A székely festékes mintákat sajátítják el a szövők.
Haladók: A gyűjteményünkből választott minták, vagy a lerajzolt motívumok alapján egyéni tervezéssel szövik szőnyegeiket, futóikat, párnáikat.

Klubfoglalkozás keretében munkálkodnak a több évtizedes gyakorlattal rendelkező szövők.
Vezetőjük: Alpek Lajosné
A szövéshez szükséges szövőfonal és felvető fonal beszerzése egyre nagyobb gondot jelent. Megszűnt a soproni szőnyeggyárban az un. marokfonal gyártása, ami a legideálisabb volt az erdélyi festékes minták szövéséhez. Csak vastagabb szövőfonalat lehetett a gyárból megrendelni, 2008-ban végleg felszámolták az üzemet. Szerencsére régi szövőtársaktól a tagok (akik befejezték a szövést), tudnak átvenni szövőfonalat. Sajnos, a szövőfonalak színárnyalata nem felel meg minden esetben az erdélyi festékes színvilágának, ezért a színharmónia követelményének megfelelően módosítva tudják visszaadni a hagyományos motívumokat. Az utóbbi években Pápán vásárolták meg a felvetőfonalat és a gyapjúfonalat. Felvetőt eleinte Békésszentandrásról is szereztek be, ami kiváló minőségű volt. Az utóbbi években folyamatosan Horvátnádaljáról vásároltak kedvező áron, ugyancsak jó minőségű felvetőfonalat.
Az alkotó kör tagjai a meglévő gondjaink mellett is szívesen járnak a foglalkozásokra, és boldogan szövik azt a szőttest, amellyel önmaguknak, családjuknak, barátaiknak, ismerőseiknek örömet szereznek. Igazi munkatársi és baráti kapcsolat alakult ki az alkotó kör tagjai között, tudnak örülni egymás sikerének, színvonalas alkotásának.

Összeállította:
Roskó Mária, alkotókör vezető

2018. szeptemberétől a Gyapjúszövők Alkotó Körének vezetője Alpek Lajosné.
Klubvezető: Nagy Katalin
Az évtizedek óta kialakított és a gyakorlatban bevált csoportok elosztását megtartották.

wahavi honlaptervezésdrupal