Testvérvárosi kapcsolat Eisenstadttal

Testvérvárosi kapcsolatunk

Írta: Dr. Tillné Schmidt Edit emeritus igazgató

2002-ben keresett meg az Eisenstadt-i (Kismarton) Seniorenbund vezetősége: Walter Märk, Hans Skarits, Martin Thomschitz és Oscar Koszogovits urak azzal a kéréssel, hogy szeretnének együttműködni a PMH Nyugdíjas Klubjával. Mivel a kismartoni csoport tagjai között többen voltak, akik még a történelmi Magyarország területén születtek, Magyarországon keresztelkedtek, a soproni kapcsolat révén ismét közel kerülhetnek gyökereikhez. Szoros együttműködést alakítottunk ki a Kismartoni Szeniorok Szövetsége és a Pedagógusok Soproni Művelődési Házáért Alapítvány között.
Együttműködésünket jelentősen segítette a Phare-pályázatunk, mely az ausztriai Eisenstadt-BGLD Seniorenbund – Stadtgruppe Eisenstadt, valamint Pamhagen, Hauptschule – Österreich – Ungarischer Freundeskreis között. Hivatalosan is létrejött a Phare 2001. kisprojekt által támogatott kapcsolat, mely 2003. június 30 – 2004. június 30-ig tartott. Az „Európából Európába” projektünk megvalósításakor célunk volt hazai értékeinket bemutatni, a határon túli települések természeti és épített kincseit megismerni, az idősebb generáció tagjaival magyarul beszélgetni, a fiatalabb generációt a Duna-menti népek összetartozására és összefogására nevelni. A tevékenységek a kézműves alkotó körök (hímzés: dr. Béldyné, szövés: Roskó Mária és Bodó Márta, fafaragás: Tóth Béla) területén az ősi hagyományokon nyugvó népi értékeinket ismertettük meg: készítés, kiállítások Eisenstadtban és Pamhagenben.

Kultúrtörténeti örökségeink: partnereink nemritkán a magyar ősöktől származnak, szeretik városukat, fejlettebbek körülményeik, mégis határozottan vonzódnak a „Civitas Fidelissima” partnerszervezetéhez, és szívesen vettek részt az előre ismert programok valamelyikén.
Kétnyelvű vezetéssel foglalkoztunk a történelmi emlékhelyekkel (Sopron a vaskorban, a Várhelyi (Burgstall) sáncok és halomsírok megtekintése, Scarbantia, a római kori Sopron városnézéssel: Amfiteátrum, Fórum, városfalak, kelta emlékek, Lánzsér, a középkori Sopron (Ödenburg), soproni leletek a bécsi múzeumokban.

Tanulmányi kirándulások: Eisenstadt, Bécs, Duna-part. Krems-Dürnstein-Göttweig-Melk.
Sopron, Sárvár, Kőszeg, Szombathely, Ják.
Győr, Pannonhalma. (A pályázati időszakon túl megmaradt partnereinkben országunk megismerésének vágya, ezért Király János vezetésével vesznek részt az általuk meghatározott országrész és települések meglátogatásában)

Ünnepélyek, koncertek, színházlátogatások, kiállítások színesítették az együttléteket. Kiemelkedő zenei előadásokat hallhattunk Nagy Alpár főiskolai docenstől a térségben élt zeneszerzőkről és műveikről (Rauch András, Wohlmuth János, Joseph Haydn, Liszt Ferenc, Mosonyi Mihály, Joachim József, Takács Jenő).

A kultúra közvetítést élményeken alapuló formában (pld. nyelvtanulás: magyar-osztrák partnerekkel, [Soproni Géza vezetésével], különböző tevékenységek útján valósítottuk meg, amely az emberek közötti jó kapcsolatot „barátságot” eredményezett.

A megvalósított pályázat elérte célját: a jó kapcsolat napjainkban is tart (sajnos, nyugdíjasaink létszáma az élet rendje szerint egyre fogyóban), sőt a Soproni Német Nemzetiségi Iskola tanulói évről-évre német nyelvű műsort is adtak partnerkapcsolatunk delegációja számára, mi pedig az Eisenstadt-i karácsonyi ünnepségen képviseljük városunkat. Barátok lettünk.

(A projektnek köszönhető számítógépes eszközparkunk kialakítása, a további pályázatoknak (Nemzeti Civil Alapprogram –NCA-, Sopron város, Győr-Moson-Sopron Megye, TEMI, EMMI, stb. pályázati kiírásai pedig a folyamatos bővítést, fejlesztést tették lehetővé.)

Megjegyzés: Osztrák partnereink nyitott szemmel vettek részt a magyarországi közös kirándulásainkon, figyelmüket nem kerülte el, hol van szükség segítségre. Így támogatták éveken át a nágocsi Gyermekotthont, valamint a soproni Szt. Benedek Idősek Háza gyógyászati segédeszközöket kapott mindegy 2,5 millió Ft értékben. A kapcsolattartó néhai Krutzler Jánosné után Király János.

wahavi honlaptervezésdrupal