Dr. Soós István

Jog, Társadalom, Ember Műhely

Napjainkban már nem beszélhetünk polihisztorokról, mert egy-egy tudományterület magas szintű művelése teljes embert kíván. Mégis megpróbálkoztam a lehetetlennel, amikor a számtalan kérdésem közül néhányra úgy próbáltam megkeresni a válaszokat, hogy különböző, látszólag egymáshoz sem kapcsolódó felsőfokú tanulmányokat folytattam Magyarországon, illetve Spanyolországban. Így aztán hosszabb-rövidebb időre – időrendi sorrendben – geodéta, hittan tanár, erdész, mentálhigiénés szakember, teológus, jogász, spanyol bölcsész és közigazgatási szakember vált belőlem. Közben két doktorátust szereztem, amelyből az egyik tudományos fokozat (PhD). Érdeklődve mélyülök el olyan témákban, amelyek valamiért felkeltik az érdeklődésemet, aztán pedig örömmel osztom meg másokkal, amit találtam. Ezért örülök a lehetőségnek, hogy a Pedagógusok Soproni Művelődési Házában havonta egyszer alkalmam kínálkozik pl. jogtörténeti, gyakorlati közigazgatási, pszichológiai és teológiai tárgyú előadásokat tartani.

Amikor pedig nem valamelyik előadásomra készülök, akkor kormánytisztviselőként dolgozom a Soproni Járási Hivatalban, illetve a cserkészet által „megfertőződve” az erdőket, a hegyeket és a völgyeket járom gyalogszerrel, vagy a kerékpározás szenvedélyének hódolok. De egyetlen egy előadásomra sem tudnék felkészülni, ha ebben nem támogatna a feleségem és ilyenkor a gyermeknevelés nagyobb részét ne vállalná magára. No és mit szól ehhez a gimnazista lányom és az általános iskolás fiam? Erről már őket kell megkérdezni…

wahavi honlaptervezésdrupal