Karácsonyváró ünnepi rendezvény volt a Pedagógusok Soproni Művelődési Házában

Hírek

2018. december 20-án gyűltek össze a Pedagógusok Soproni Művelődési Háza csoportjai és jeles személyiségei karácsonyváró ünnepi rendezvényre.

Köszöntőt mondott Barcza Attila, a Belváros önkormányzati képviselője, aki maga is pedagógus, a Ház rendszeres vendége és támogatója. Beszédében elmondta, hogy szívesen támogatja Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pedagógusok Soproni Művelődési Háza alapítványát és az itt működő csoportokat, hiszen szemmel látható a fejlődés mind megjelenésében, mind pedig tartalmában.

Bánfi Ákos igazgató köszöntötte mindazokat, akiknek kulur-otthonaként szerepel életében a Művelődési Ház. Továbbá: a jelen lévő Hans Skarits urat, az eisenstadti Seniorenbund küldöttség vezetőjét és a tagokat, Király János urat, aki gondoskodik a testvérvárosi kapcsolat ápolásáról; Dr. Tillné Schmidt Edit asszonyt, aki az elmúlt évtizedekben megtartotta, vezette és fejlesztette a Művelődési Házat; Roskó Máriát és Alpek Lajosné Évát – az 1981-ben megalakult Gyapjúszövők Alkotó Körének és Klubjának a vezetőit, akik őrzik, ápolják és működtetik a gyapjúszövés hagyományának a helyi kibontakozását, ez évben is kiállítást rendeztek a Nagycenken, de valódi közösséget is teremtenek, amely szakmai eredményeket ér el. Az igazgató elmondta: Gyapjúszövő csoportunkból 7 fő részt vett a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya, Heves Város Önkormányzata, és a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet által szervezett IX. Nemzetközi Szőtteskonferencián is, melyet 2017. augusztus 4-6. között szervezetek Hevesen. Alpekné Éva ebben az évben két alkalommal továbbképzést is tartott Nagykanizsán, ahol a kárpitszövés és a keresztezett-vetülékes szövés rejtelmeivel ismertette meg a résztvevőket. Bánfi Ákos köszöntötte Póczáné Kovács Ágnest, a Ház Népi Díszítők Alkotó Körének gondos vezetőjét, a Hövelyi Csipke Egyesület új elnökét, Magyar Kézműves Remek-díjas iparművészt, aki a környéken egyedüliként továbbadja a világhírű hövelyi csipke készítésének fortélyait , de gondoskodik más hímzések, mint: a rábaközi keresztszemes szálán varrott, a kalotaszegi vagdalásos, a rábaközi gyapjúhímzés és az erdélyi írásos hímzés sikeres szerepeltetéséről. Az általa vezetett alkotó körünk kiállítását 2017 május 7-én 19 órakor dr. Varga Mária nyitotta meg a soproni Szent Imre Plébánia aulájában. Az igazgató beszédében ünnepélyesen bejelentette, hogy Sebőkné Fekete Máriát, a Népi Díszítők Alkotó Kör tagját, a Népi Iparművészeti Tanácsadó testület javaslata alapján a Hagyományok Háza népi iparművésznek ismerte el a hímző foglalkozási ágban. Megköszönte a támogatóknak, hogy a Házat működtető Alapítványunk által biztosíthatóak azok a működési keretek, amelyek ilyen szakmai minőséget is lehetővé tesznek. Kovácsné Pócza Ágnes önkéntes körvezetői munkájával biztosítja a szakmai fejlődést. Ágnes 2017. július 28-án Budapesten, A Magyar Kézművességért Alapítvány által a Duna Palotában rendezett Magyar Kézművesség kézműves szemmel című, kettős tematikájú kiállításon az Emberi Erőforrások Minisztériuma díjazásban részesült. A ház vezetője köszöntötte Makkos Ágnest, az 1948-ban alapított, „Pro Urbe Sopronért” díjas Liszt Ferenc Pedagógus Énekkar karnagyát. Az ő vezetésével a tagok 2006 óta minden évben, így az idei esztendőben is részt vettek az „Énekel az ország” elnevezésű projektben. Ágnes a testvérvárosi kapcsolatokat is erősíti a kempteni kórussal. Az idei év kiemelkedő eseménye volt, hogy Kemptenben a az Énekkar és a kempteni Sankt Mang kórus közös hangversenyt adott a testvérvárosi kapcsolat 30 éves évfordulóján. Itt Vivaldi: Messei di Gloria c. műve került előadásra. Sopron Megyei Jogú Város támogatás útján lehetővé tette ennek a szép közös programnak a megvalósulását. Az igazgató az énekkar jelenlévő tagjainak köszönetet mondott a kitartó munkáért, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy heti két alkalommal is tartanak kóruspróbát. Köszöntötték a Pedagógus Nyugdíjas Klubot, vezetőjét Ormosi Anikót, pénztárosát Berta Józsefnét és a klub hűséges fotósát: Radicsné Varga Zsuzsát, akik kitartottak a klub mellett és zökkenőmentesen szervezték meg az alkalmakat heti rendszerességgel. Külön köszönetét fejezte ki az igazgató Ormosi Anikónak a kiállítás és színház látogatások, de különösen a kirándulások, megszervezéséért: az utóbbi cukorgyár látogatást, tavasszal a nagycenki kastély látogatását, szeptemberben az álomszerű mesekastélyokhoz vezető kirándulás megszervezését Csehország keleti részében, illetve Dél-Morvaországban a Lednicei kastélyét, a tanévzáró kirándulást Léka-Irottkő-Bozsok-Cák-Velem-Kőszeg útvonal mentén.

Az igazgató elmondta, hogy kiemelkedő esemény volt a Pedagógusnapi díjátadó 2017. június 6-án a Városháza dísztermében, ahol a Ház volt igazgatója, Dr. Tillné Schmidt Edit pedagógus emlékérmet vehetett át.

Köszöntötte Jávorszky Edit főiskolai docenst, aki a nyugdíjas klubban tartott gyakori előadásai mellett lelkesen nyitott az új kezdeményezésekre, így ősszel az Önkormányzat támogatásának köszönhetően Filmművészeti kurzust indíthattak a házban.

Továbbá: Dr. Gömöri János kandidátus urat, aki a Scarbantia Társaság összejöveteleit rendszeresen ezen a helyen szervezi.

Nádudvari Ritát, ötgyermekes családpedagógust, aki önkéntesen a heti rendszerességgel működő Baba-Mama Klub gazdája, a Vándorbölcső Mozgalom Sopronban történő elindítója.

Dr. Pőcze Istvánt, a Cselekvő Közösségek mentorát.

Az igazgató végül megköszönte Bognár Bélának, a Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetségének elnőkének, Borosné Bognár Petra Szoptatást Támogató Csoport és a Babahordozó Klub vezetőjének, Dr. Soós Istvánnak és Horváth-Szováti Györgynek, a Pedagógusház rendszeres előadóinak az önkéntes munkáját.

Karácsonyváró ünnepi rendezvény 2017.12.20.

wahavi honlaptervezésdrupal