Szokolay Sándorra emlékeztek kórusaink

Hírek

A Szokolay Sándor születésének 85. évfordulója alkalmából rendezett soproni koncerten 2016. április 3-án felléptek a Pedagógus Művelődési Házban működő kórusok: a Liszt Ferenc Pedagógus Énekkar és a Sonitus Scarbantiae Női Kar.

A koncerten elsőként a Kórus Spontánusz lépett fel, Kocsis-Holper Zoltán karnagy vezetésével. Műsorukon egy zsoltárfeldolgozás, és két Sarkady Sándorhoz kapcsolódó mű szerepelt.

Ezután következett az est egyetlen nőikara, a Harcz Katalin vezette Sonitus Scarbantiae Női Kar. Előadásukban Szokolay Sándornak az 1960-70-es években írt két műve szólalt meg. (A fonóban; Újévi kánta).

A műsor második felét a Liszt Ferenc Pedagógus Énekkar indította, Makkos Ágnes karnagy vezényletével. Az előadott művek a magyar történelem egy-egy fájdalmas momentumát idézte: a két világháború közötti parasztsors tragédiáját, a romániai falurombolás veszedelmét, a magyar evangélikus egyház történelmi méretű hányattatásainak emlékét.

A Szilágyi Miklós vezette Fidelissima Vegyeskar első darabja tisztelgés volt korábbi karnagyuk, Arany János és a szerző hosszú barátsága előtt, hiszen az a soproni viszontlátásuk örömére született. Műsoruk második számát Lantos Rezső halálára írta a szerző. A nagyívű, szenvedélyes darab a kórus előadásában Szokolay Sándor búcsúztatójává is vált.

A koncert zárásaként a közel 130 fős összkar a Szokolay-család egyik legkedvesebb darabját, a Locarnói motettát adta elő.

wahavi honlaptervezésdrupal