Roskó Mária

Gyapjúszövők Alkotó Köre

Gyermekkorában már pedagógusnak készült. A tanítóképzőt Sopronban végezte el, magyar- történelem szakos tanári diplomát a Pécsi Tanárképző Főiskolán szerzett. A soproni Petőfi Sándor Általános Iskolában tanított nyugdíjazásáig. 1968-ban Sopron város magyar –történelem szakos szakfelügyelője, 1975-től Győr- Sopron megye magyar szakos vezető szakfelügyelőjének nevezték ki. Folyamatos az önképzése, látogatása során a szakmai tanácsok átadása és a segítségnyújtás jellemezte. Felkészítette a kollégákat az akkori új tanterv bevezetésére, kiemelten kezelte az olvasást, az irodalmi művek elemzését és a helyesírást. A megye minden iskolájába eljuttatta az általa összeállított olvasási gyakorlási módokat, a helyesírási javítás módszerét, pontozását. Kézbe adta a megye magyartanárainak a saját kidolgozású optimum és minimum szintet a magyar nyelv és irodalom követelményrendszeréhez. Dr. Környei Attila múzeumigazgatóval bevezették a „Barátunk a múzeum" helytörténeti vetélkedőt a felső tagozatos tanulóknak. 1977-ben kezdeményezte az „Így írok én …” irodalmi pályázatot, mely azóta is minden évben meghirdetésre kerül. Kezdeményezésére indult a Gombócz Zoltán helyesírási verseny és az országban egyedülálló irodalmi vetélkedő a „Szülőföldünk a költészetben" címmel , amelynek húsz évig a vezetője is volt. Kulturális területen rendezvényeket, bemutatókat, vetélkedőket, fesztiválokat, megemlékezéseket szervezett. Eredményes pedagógiai munkáját Apáczai Csere János–díjjal ismerték el. A Liszt Ferenc Pedagógus Énekkarnak 30 éven át aktív tagja volt, jelenleg krónikása. Nyugdíjasként megtanulta a gyapjúszövést, elvégezte az alap- és középfokú szakkörvezetői tanfolyamot. 1999 óta a soproni Pedagógusok Művelődési Háza Gyapjúszövők Alkotó köre vezetője. 1996 óta rendszeresen részt vett kiállításokon, 2000 óta Ő rendezi a kör szőtteseinek bemutatását. A soproni Gárdonyi Géza Általános Iskolában két évente gyönyörködhetnek a szőttesekben. Kiállítást rendezett Eisenstadtban (Kismartonban), Pamhagenben (Pomogyban), Sopron környéki településeken, Kapuváron, Győrben. Minden lehetőséget megragad, hogy szakmai ismereteit bővítse. Rendszeresen részt vett Hevesen és Békéscsabán rendezett országos és nemzetközi konferenciákon, szakma i továbbképzéseken. Az alkotó kör tagjainak szakmai fejlődését is szívügyének tekinti. A legszakavatottabb textilművész, a nyugalmazott egyetemi tanár Bakay Erzsébet vezetésével továbbképzéseket szervezett. A textilművész mozaikszövő, gobelinszövő, nomád szőnyegek szövésével foglalkozó kurzusain sok új ismerettel gazdagodtak a hallgatók. Holb Margit és Lőrincz Etel textilművészek is tartottak előadásokat. Az alkotó körök hagyományőrző munkájának elismeréseként Hevesen átvehette a „Szőtteskonferenciáért Emlékérmet", amelyet Kő Pál Munkácsy – és Kossuth - díjas művész alkotott. A gyapjuszövőkkel együtt szorgalmasan készül a Szövő szakkör megalakulásának 35. évfordulójára. Vámszer Gézával vallja: „Ne azért tiszteljük csupán a népművészetet, mert múltunk része volt, hanem azon munkálkodjunk, hogy jövőnk része is lehessen."

wahavi honlaptervezésdrupal