Scarbantia Társaság

Összejövetelek időpontja
Nap Időpont
minden hónap 1. szerda 17:00 - 18:00

A Scarbantia Társaság célja az antik kultúra hagyományainak tanulmányozása, őrzése, a római kori műemlékek védelme.

Állandó programjai

  • Előadások szervezése,
  • Régészeti ásatások segítése,
  • A római kori régészeti park támogatása,
  • Tanulmányutak, kirándulások, kiállítások rendezése, esetenként diáktáborok szervezése.

A Társaság a SCARBANTIA Régészeti Park tudományos bázisa és népszerűsítője.

Jelszavuk lehetne: szórakozva tanulni és a tanultakat Scarbantia, Sopron érdekében hasznosítani. Ennek érdekében előadásokat szerveznek a legkiválóbb szakemberek meghívásával.

Scarbantia Társaság

Kapcsolódó személyek

Dr. Gömöri János CSc.

Csoportvezető