Scarbantia Társaság

Összejövetelek időpontja
Nap Időpont
minden hónap 1. szerda 17:00 - 18:00

A Scarbantia Társaság célja az antik kultúra hagyományainak tanulmányozása, őrzése, a római kori műemlékek védelme.

Állandó programjai

  • Előadások szervezése,
  • Régészeti ásatások segítése,
  • A római kori régészeti park támogatása,
  • Tanulmányutak, kirándulások, kiállítások rendezése, esetenként diáktáborok szervezése.

A Társaság a SCARBANTIA Régészeti Park tudományos bázisa és népszerűsítője.

Jelszavuk lehetne: szórakozva tanulni és a tanultakat Scarbantia, Sopron érdekében hasznosítani. Ennek érdekében előadásokat szerveznek a legkiválóbb szakemberek meghívásával.

Scarbantia Társaság

Kapcsolódó személyek

Dr. Gömöri János CSc.

Csoportvezető
Dr. Gömöri János CSc.

Az elmúlt évtizedek Sopron régészeti és helytörténeti kutatásának egyik meghatározó alakja dr. Gömöri János 1944. március 15-én földműves családba született Hevesen. Tanulmányait a Jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnázium folytatta, majd felvételt nyert az Eötvös Loránd Tudományegyetemre, ahol Eötvös-kollégista is volt. Szakdolgozatát László Gyula professzornál írta, hallgatta Bóna István népvándorláskoros és Mócsy András professzorok római koros előadásait is. 1968-ban régész-múzeológus és történelem középiskolai tanári diplomát szerzett. Fontosabb munkahelyei: Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, Sárospatak, Liszt Ferenc Múzeum múzeológusa Sopron, 2008-tól főmúzeológus, régész  Sopronban, 2011-től a Szegedi Tudományegyetem külső előadója.

Fontosabb ásatási munkái közül a legfontosabb: az iparrégészeti ásatásokat 1971-ben kezdte meg kohóásatásokkal. Győr-Moson-Sopron megye területe európai viszonylatban is az egyik legkutatottabb térsége az ősi kohászatnak, melyek a nevéhez fűződnek. A régész szakma kutatásai legfontosabb eredményének a kárpát-medencei avar kori vaskohászat bebizonyítását tartja.

A műemlékvédelmi ásatások – melyek szintén a nevéhez kötődnek -  zömmel Sopronban: városfal kutatások, római fórum, úthálózat részletei, az amfiteátrum feltárása stb. Fabrizius-ház, Előkapu, Szent Mihály templom Ózsinagóga stb.

Számos országos és nemzetközi konferencia szervezője.

Tudományos fokozata: a történelemtudományok kandidátusa (1994)

Kitüntetései:

  • 1976. Csatkai-díj
  • 1987. Kuzsinszky Bálint Emlékérem
  • 1992. Barkóczi-díj
  • 1996. Sopron kulturájáért-díj
  • 2017. Schönvisner István- díj

Támogatóink