Szín-Folt Drámastúdió

Foglalkozások időpontja
Nap Időpont
minden hónap 1. és 3. péntek 15:30 - 17:30

Képességfejlesztő foglalkozás 8-11 éves gyermekek részére. A szabadidő hasznos eltöltése, és a játékra nevelés napjaink egyik fontos, és rengeteg kihívást jelentő feladata a családok számára. Ideális megoldást jelenthet a szülőknek, ha akár egy-egy alkalommal, akár rendszeresen részt vesz gyermekük ezeken a foglalkozásokon. Játszva tanulnak, fejlődnek kognitív, kommunikatív és kreatív képességeik. A színház és a dráma eszközeinek alkalmazása során, számos gyakorlat közben alakul és mélyül el szabálytudatuk, szabálytartásuk. Hangsúlyt kap az önbizalom, önismeret, improvizáció fejlesztése, és a beszéd- mozgás- ritmus összekapcsolása is. A rengeteg játék mellett, szerepet kap a finommotorika és a kreativitás kibontakoztatása. Az évkör és az évszakok körbejárásával, a néphagyományok felelevenítésével, az „Ügyes-kezek” kézműves percek során alkothatnak a résztvevők.

Ajánlott korosztály: 8-11 év

Szín-Folt Drámastúdió

Kapcsolódó személyek

Szeri-Füzi Réka

Csoportvezető
Szeri-Füzi Réka

Gyógypedagógusként dolgozom Sopronban. 

Kozmutza Flóra gondolataival: „Hivatásom a gyógypedagógia, erre esküdtem fel.  A segítségnyújtás is lehet szenvedély."

2006 óta foglalkozom gyermekekkel. Sajátos nevelési igényű tanulók generációival töltöm együtt mindennapjaimat. 10 éven át értelmileg- és tanulásban akadályozott diákokat tanítottam, ill. súlyosan és halmozottan sérült fiatalok fejlesztésében is részt vettem. Jelenleg az integráltan tanuló, részképesség zavarral küzdő gyerekeket rehabilitálom.

Három évig taníthattam Tánc- és drámajáték tárgyat, egy évig pedig vezettem az általam alapított iskolai dráma szakkört. Mindig fontos szempont volt számomra, a holisztikus szemlélet, azaz az „egységben” való szemlélés. Igyekszem a rám bízott gyermekek önbizalmát erősíteni, teljes személyiségét fejleszteni.

„A feladatod, hogy felfedezd, mi is a feladatod. És, ha felfedezted, csináld teljes szívedből. (Buddha)

Kapcsolódó hírek

SZÍN-FOLT Drámastúdió foglalkozásai

A SZÍN-FOLT DRÁMASTÚDIÓ Szeri-Füzi Réka vezetésével a PSMH-ban gyermekeket szólít meg. Minden foglalkozáson a legnagyobb hangsúlyt a drámajáték és a képességek fejlesztése kapja. Emellett kiemelt figyelem fordul az évkör és az évszakok körben járására, melyet az  "Ügyes-kezek" kézműves percek egészítenek ki.

Támogatóink